Top sellers

Informacija

New products

Cheap fabric

Tags

  • UAB "Narvita" tvarkydama klientų, perkančių internetinėje audinių parduotuvėje LinenCookie.com, asmens duomenis, įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims tik, kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui. Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
  • Jūsų asmens duomenis teikiame:
  • - siuntų tarnyboms, kurios tvarko duomenis tam, kad galėtų pristatyti Jums įsigytas prekes: AB Lietuvos paštas, UAB "Omniva LT", UAB "Linkera".
  • - mūsų buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei UAB "Akonta", kuri tvarko buhalterinės apskaitos dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, bankinius ir PayPal mokėjimus), kuriuose yra pateikti Jūsų asmens duomenys;
  • - informacinių technologijų įmonėms (UAB "Verslo skatinimo centras"), kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
  • - skolų išieškojimo bendrovėms: mes turime teisę teikti įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą;
  • - valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai  laikytis teisės aktų.